El sueño de la razón produce monstruos

goya-elsueno2″El sueño de la razón″ a generat un tip uman care face tot posibilul să elimine factorii de diferentiere faţă de inteligenţa animală. Un om care nu mai identifică tintele, conştiinţa sa fiind ingropata prin nepractica ratiunii, prin inrobirea intelectului de catre simturi si reducerea sa la o simpla functie utilitara. Ne este propus, apoteotic, Omul Modern, şablon şi culme a societatii consumeriste. Un cimpanzeu mai rafinat. Dublu rafinat: Furtul mintii1

(posted by Lori Haiducescu)

Publicat în Activități | Lasă un comentariu

Despre fantomatica Eftimia – ″fiica lui Petru Rareş″ – de la Mănăstirea Probota

Mănăstirea ProbotaÎncercarea noastră, relativ recentă, de a relua discuţia privitoare la începuturile Mănăstirii Probota – şi care s-a materializat, deja, într-un studiu aflat sub tipar – ne-a prilejuit următoarea constatare: în gropniţa bisericii cu hramul ″Sf. Nicolae″, a respectivei mănăstiri, se află, printre altele, o piatră de mormânt atribuită numitei Eftimia, ″fiica lui Petru Rareş″. Vom preciza, de la bun început, că faptul reprezintă, din unghiul nostru de vedere, o regretabilă eroare, în măsură să compromită – din fericire, remediabil – rezultatele excepţionale obţinute în efortul de restaurare a acestui remarcabil monument. Dar, pentru a ne justifica intervenţia, vom oferi, în continuare, toate explicaţiile necesare: Despre fantomatica Eftimia – ″fiica lui Petru Rareş″ – de la Mănăstirea Probota

(posted by Denis Căprăroiu)

Publicat în Opinii | Lasă un comentariu

Conferinţă ARPV: dr. Sergiu Iosipescu – Probleme controversate din istoria medievală a românilor

conferinta Sergiu IosipescuARPV a organizat vineri, 31 mai 2013, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste a Universităţii “Valahia” din Târgovişte, un eveniment academic de o importanţă aparte: conferinţa D-lui dr. Sergiu Iosipescu, Probleme controversate din istoria medievală a românilor. Distinsul nostru invitat se numără printre personalităţile de prim rang ale cercetării istorice româneşti‚ remarcându-se de-a lungul timpului prin contribuţiile esenţiale aduse la lămurirea unor aspecte contradictorii ale istoriei medievale a românilor. De altfel, în spatele eforturile pe care le-a depus pe linia documentării istoriografice, se ascunde şi o prolifică activitate de cercetare arheologică, Sergiu Iosipescu fiind recunoscut, în mediul academic, ca un specialist desăvârşit al acestei ramuri, fundamentale, a ştiinţei istorice. Deloc întâmplător, ca o recunoaştere a activităţii de cercetare depuse în câmpul arheologiei şi istoriei medievale, Domnia sa îndeplineşte funcţia cercetător ştiinţific principal şi şef al Departamantului de Istorie din cadrul Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară (www.mapn.ro/diepa/ispaim/).

Mai mult, Dl. Sergiu Iosipescu este şi un apropiat al universităţii noastre, onorând, cu entuziasm, toate invitaţiile pe care ARPV i le-a făcut, de-a lungul timpului, în vederea participării la numeroasele evenimente academice organizate de asociaţie, în parteneriat cu Departamentul de Istorie şi Litere. Suntem, așadar, deplin încredinţaţi de câştigul ştiinţific pe care auditoriul acestei conferinţe –cadre didactice, cercetători, muzeografi, studenţi masteranzi şi doctoranzi– l-au avut, îndeosebi ca urmare a dezbaterilor pe care intervenţia reputatului cercetător le-a provocat.

Îi mulțumim D-lui dr. Sergiu Iosipescu pentru întreaga sa solicitudine.

foto conferință Iosipescu

Publicat în Activități | 1 comentariu

ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC: Sesiunea de comunicări științifice a studenților și cadrelor didactice

Afis sesiune mai 2013

Luni, 27 mai 2013, s-a desfășurat, în cadrul Facultății de Științe Umaniste a Universității ”Valahia” din Târgoviște, Sesiunea anuală de comunicări științifice a studenților și cadrelor didactice, cu tema ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC. Manifestarea a fost organizată de Departamentul de Istorie și Litere, în parteneriat cu Centrul pentru Cercetarea Istoriei Relaţiilor Internaţionale şi Studii Culturale ʺGrigore Gafencuʺ, cărora li s-a alăturat, printr-o implicare nemijlocită, ARPV. Participarea a fost numeroasă, studenților și cadrelor didactice adăugându-li-se masteranzi și doctoranzi în domeniul istorie, din cadrul prestigioasei Școli Doctorale târgoviștene. Pentru o mai bună desfășurare a lucrărilor, organizatorii au prevăzut în programul sesiunii (PROGRAM SESIUNE MAI 2013) existența a două secțiuni —Arheologie și istorie veche și medie și Istorie modernă și contemporană—, ocazionând participanților nu doar comunicarea rezultatelor propriilor cercetări științifice, ci și dezbaterea intensă a acestora, prin atragerea în discuții a auditoriului.  Drept urmare, evenimentul s-a bucurat de un real succes, pe care îl datorăm, în bună măsură, implicării nemijlocite a directorului Departamentului de Istorie și Litere, Dl. conf. univ. dr. Mircea Anghelinu, precum și a lect. univ. dr. Iulian Oncescu. Le mulțumim încă o dată, și pe această cale.  

Imagine | Publicat pe de | Lasă un comentariu

O aşezare medievală disputată: Vicina

copertaCercetările întreprinse, încă din perioada interbelică –în primul rând de către Gh. I. Brătianu–, asupra istoriei Vicinei au făcut ca această faimoasă aşezare danubiană, împreună cu problemele sale, să intre rapid în circuitul ştiinţific internaţional, ocupând, ulterior, un loc dintre cele mai însemnate în preocupările istoriografiei româneşti şi europene.

Concluziile lui Brătianu, bazate pe documente emise la Pera sau Caffa, subliniază, într-o primă instanţă, intensitatea neaşteptată a relaţiilor comerciale în care fusese implicată Vicina. Astfel, în vara anului 1281, un singur notar genovez din Pera, Gabriele di Predono, înregistra 27 de contracte comerciale cu destinaţia Vicina, în valoare de 3241 de hyperperi, adică 20% din cifra totală a afacerilor înregistrate. La această dată, în mod suprinzător, comerţul Vicinei cu Pera îl depăşea, ca valoare şi număr de contracte, pe acela al Caffei.

La fel de impresionante sunt numărul şi originea negustorilor implicaţi: 26 de nume diferite, incluzând genovezi, un lombard, un burghez din Constantinopol, dar şi un faimos negustor florentin de postavuri, Donato dei Donati. Din documentele aceluiaşi notar nu lipsesc nici trimiterile la câţiva italieni provenind din Vicina. Mărfurile vehiculate prin Vicina nu sunt mai puţin diverse: postav şi ţesături apusene, mătase orientală, uleiuri, in sau chiar aur. Printre produsele locale, căutate de negustorii genovezi, primează ceara, mierea şi, mai ales, grâul. Nu există, din păcate, în documentele vremii, nicio indicaţie cu privire la identitatea producătorilor acestor bunuri, comercializate, cel mai probabil, prin intermediari italieni sau greci, care navigau, ei înşişi, pe Dunăre, până în punctele unde puteau întâlni caravanele din interior. continuare

(posted by Denis Căprăroiu)

Publicat în Activități | Lasă un comentariu

O nouă apariţie editorială: Annales d’Université ″Valahia″ Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, tome XIV, no. 1/2012

Colegiul de redacţie al revistei Annales d’Université ″Valahia″ Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire ne-a informat, recent, asupra apariţiei unui nou tom (http://www.annalesfsu.ro/sitero/tome_XIV_no.1.htm)   al prestigioasei publicaţii academice, aparţinând catedrei de istorie a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din Târgovişte. Dedicată, prioritar, promovării rezultatelor cercetării arheologice preistorice, dar şi celor de istorie antică şi medievală, revista găzduieşte, şi în acest număr, aşa cum ne-a obişnuit, contribuţii istoriografice valoroase, sub semnătura unor specialişti recunoscuţi, din ţară şi străinătate. De altfel, ca o recunoaştere firească a eforturilor publicistice anterioare, evidenţiate îndeosebi prin calitatea ştiinţifică a materialelor oferite, revista a fost indexată în cele mai importante baze de date internaţionale, între care se remarcă  SciVerse Scopus – Elsevier (http://www.elsevier.com/). În legătură cu această împrejurare, din perspectiva obiectivelor ARPV, vom preciza rolul decisiv pe care prof. univ. dr. Marin Cîrciumaru, redactorul şef al revistei,  l-a jucat în creşterea constantă a calităţii revistei şi, mai ales, a recunoaşterii sale în mediul academic. Îi mulţumim, şi pe această cale, d-lui profesor pentru implicarea sa exemplară în devenirea publicaţiei universitare târgoviştene.

Publicat în Activități | Lasă un comentariu

SUB SEMNUL SĂRBĂTORII: GEMENEA 500 (1512-2012)

Afis Gemenea 500Sărbătorirea a 500 de ani de la atestarea documentară a satului Gemenea (23 iulie 1512) a constituit o preocupare constantă a comunităţii gemenene încă din anul 2010, când un grup de iniţiativă din satele Onceşti şi Brătuleşti, format din domnii Teofil Simion, Iulian Oncescu, Mădălin Ivaşcu, Stroe Mihail Alin, Eusebiu Pădure şi Ion Mândrilă, a demarat o serie de discuţii privind organizarea sa. Contactul între cei menţionaţi, membri ai Asociaţiei Petru şi Pavel din Gemenea, a fost întreţinut permanent de cel care s-a dovedit a fi principalul său animator, sufletul întregii acţiuni, inginerul Teofil Simion.

Astfel, a început să prindă contur ideea unei manifestări ample, la care să participe toţi gemenenii. În acest context, s-au propus o serie de acţiuni concrete, care să contribuie la păstrarea şi valorificarea tradiţiilor satului, moştenite de la generaţiile anterioare. Prin urmare, a luat naştere proiectul cultural Gemenea 500 (1512-2012). Aniversarea a 500 de ani de la atestarea documentară a satului Gemenea (jud. Dâmboviţa), susţinut de Asociaţia Română pentru Promovarea Valorii şi coordonat de către lect. univ. dr. Iulian Oncescu, cadru didactic al Universităţii ″Valahia″ din Târgovişte. Privitor la resursele financiare necesare derulării proiectului, trebuie precizat că, în cea mai mare parte, acesteau au fost oferite de către ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL (http://www.afcn.ro/), instituţie publică subordonată Ministerului Culturii şi Patrimoniului National, care oferă anual finanţări nerambursabile instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi culturale.

Aşadar, Căminul Cultural din Gemenea va găzdui, în perioada 15 august – 15 noiembrie 2012, o serie de acţiuni prevăzute în proiectului nostru cultural, dintre care menţionăm aici pe cele mai importante: organizarea Muzeului satului Gemenea şi a expoziţiei intitulată Carte – Pictură – Grafică – Fotografie, a unor autori gemeneni; organizarea simpozionului Gemenea – trecut, prezent, viitor, la care vor participa specialişti, dar şi membri ai comunităţii locale; organizarea unui spectacol de muzică populară, cu participarea unor interpreţi gemeneni şi a câtorva invitaţi din ţară. Totodată, vor fi lansate două lucrări monografice dedicate localităţii Gemenea, semnate de Vasile N. Toader, Gemenea (judeţul Dâmboviţa). Pagini de monografie şi Iulian Oncescu, Gemenea ( judeţul Dâmboviţa) – file de monografie. 500 de ani de atestare documentară (1512-2012).

Dintre instituţiile implicate direct în derularea proiectului cultural, alături de ARPV, vom menţiona: Primăria Comunei Voineşti, judeţul Dâmboviţa, Universitatea ″Valahia″ din Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun din Târgovişte, Asociaţia Petru şi Pavel din Gemenea, şcolile şi cele două parohii din satele Onceşti şi Brătuleşti, Asociaţia Pomicolă Voineşti-Gemenea, Radio Antena Satelor. În ceea ce priveşte persoanele a căror contribuţie s-a dovedit a fi esenţială în cristalizarea demersului nostru, s-au remarcat, deja, prof. univ. dr. Ion Stanciu, muzeograf drd. Ramona Stanciu, preot drd. Mihai Alin Stroe, prof. Cornel Toma, ing. Teofil Simion, ing. Mădălin Ivaşcu, ing. Eusebiu Pădure, prof. dr. Lucica Andreescu precum şi alţi membri ai comunităţii locale.

Inaugurarea Muzeului Satului Gemenea, cu vernisajul expoziţiei Carte – Pictură – Fotografie, dar şi desfăşurarea simpozionului Gemenea – trecut, prezent, viitor vor avea loc sâmbătă, 27 octombrie 2012, ora 10.00, continuând duminică, 28 octombrie 2012, cu amplasarea plăcii memoriale şi spectacolul de muzică populară şi dansuri, la Căminul Cultural Gemenea, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa.

Nu putem încheia această scurtă prezentare a proiectului nostru, fără a menţiona implicarea decisivă a domnului Dănuţ Gabriel Sandu, primarul comunei Voineşti, judeţul Dâmboviţa, în coordonarea tuturor eforturilor organizatorice.

Publicat în Activități | Lasă un comentariu